posuňte dole
Inštalácia umelého trávnika

Pred inštaláciou Vám odporúčame zabezpečiť si nasledujúce náradie a pomôcky: Umelý trávnik, nepriepustná geotextília, spojovacia páska, drvené kamenivo, piesok trávnikový (vodopriepustný), obruba (drevo, beton, plast..), kremičitý piesok, vybračná doska, vodováha, orezávací nôž, pozinkované klince, syntetická kefa, murárska lyžica, oceľový meter.

1. Krok: Inštalácia obruby

Pôdu treba vykopať, približne 10 centimetrov pod plánovanú konečnú hladinu. Umelý trávnik treba z každej strany pokryť obrubou. Treba sa rozhodnúť, kam chceme umelý trávnik pokladať a podľa toho vložme obruby.

2. Krok: zloženie geotextílie

Vyrolujme geotextíliu nad zemou. Uistime sa, že geotextília pokrýva celú plochu, zabránime s tým rast buriny. Roly geotextílie by sa mali kryť navzájom aspoň 5 centimetrov. V prípade potreby, treba orezať na krajoch.

3. Krok: príprava podkladu

Aby bol podklad dostatočne stabilný a rovný, potrebujeme približne 8 centimeter hrubú vrtstvu drveného kameňa (frakcia 16-32mm). Kameň treba dobre stlačiť (odporučujeme použiť vybračnú dosku), aby sme dostali tvrdú a rovnú plochu. Drvené kamenivo dobre prepúšťa vodu a zabezpečuje stabliný základ pre trávnik. Na kameň vysypeme potom ďaľšiu vrstvu drveného kameňa (4-8mm) približne v hrúbke 2-3 centimetrov. Vyrovnajme piesok s pomocou vyrovnávacej dosky.

4. Krok: inštalácia trávnika

12 hodín predtým, než umiestnime trávnik, je odporúčané rolu vyrolovať na zemi, aby sa to vyrovnalo.

Vyrolujme trávnik, treba sa rozhodnúť do ktorého smeru to chceme položiť. Uistime sa, či tráva tesne pasuje na každej strane. Počítajme s tým, aby sme pri objednávke pripočítali minimálne 10 centimetrov navyše, čo sa týka aj šírky aj výšky. V prípade, že potrebujeme viac trávnikových rolov, vyrolujme ich po jednom. Treba zložiť roly tak, aby bol smer nitov rovnakí. Kraje rolov treba umiestniť vedľa seba a obidve strany ohnúť približne o 30 centimeter. Lepiacu pásku položme pod krajami trávniku. Uistime sa, že vzdialenosť roliek nie je väčší, ako 4 milimetre. Podľa potreby, rezať máme vždy na zadnej časti trávniku, vedľa šitia. Lepiacu pásku, treba položiť vždy na stred, na miesto, kďe sa roly stretnú. Pásku treba natierať s lepidlom v šírke 20 centimetrov. Vráťme ohnuté kraje do pôvodnej polohy. Pri ukončení, stlačme nohami trávu, kde sme lepili.

5. Krok: rezanie travniku na mieru

Len po umiestnení trávniku, po nalepení okrajov, keď trávnik je rovný a tesný, môžeme začať s rezaním na mieru. Použime orezávací nôž. Dbajme na to, aby sme rezali na zadnej časti trávniku. Na konci použime na kraji klince, aby sme pripevnili trávnik.

6. Krok: zásip piesku

Po podkladaní trávniku, zasypeme trávnik s kremičitým pieskom, vďaka tomu dostaneme extra tvrdú vrstvu. Používajme syntetyckú kefu. 5-7 kilogramov piesku dávame na meter štvorcových. Dovtedy češme s kefou, kým je viditeľný piesok.

7. Krok: polievanie

Ako posledný krok, môžeme povrch trochu popolievať.

Používanie bez fixovania:

V prípade, že niekto by chcel trávnik zložiť na terasu, kde to treba časom odstrániť kvôli upratovaniu, samozrejme je aj na to riešenie. V tomto prípade odporučujeme, aby bol trávnik fixovaní na kraji s vázou alebo s nejakým ťažšým dekoratívnym predmetom. V tomto prípade neodporúčame na trávniku intenzívny pohyb.
Podľa potreby, sa dá trávnik aj na tvrdé povrchy lepiť s lepidlom alebo lepiacou páskou.

tcgrass-picture